สุดยอดหนังสือหายากเมืองสยาม ตอนที่ ๒

 

นิทรรศการ
" สุดยอดหนังสือหายากเมืองสยาม ตอนที่ ๒ "

 


ไกลบ้าน
พระราชหัตถเลขา
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล
เมื่อเสด็จไปประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖
และ จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน ฯ
 พิมพ์เนื่องในงานฉลองพระชัณษาครบ ๖๐ ปี ของ
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฎ
เมื่อปีกุญ พ.ศ. ๒๔๖๖
( รวม ๓ เล่มชุด )

 

 

 

 


ไกลบ้าน
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล
เมื่อเสด็จไปประพาสยุโรป ร.ศ. ๑๒๖
พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี
กรมขุนอู่ทองเขตต์ขัติยนารี
มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๙

 

 

 


ตำนานว่าวพนัน
ตำราผูกเว่า วิธีชักว่าว
แลการเล่นว่าวต่อสู้กันในอากาศ
พระภิรมย์ภักดี ( บุญรอด เศรษฐบุตร )

 

     

 

 


ตำราเล่นกล้วยไม้
ของ
เจ้าฟ้า กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต
พิมพ์จำหน่ายเพื่อการกุศลถวายแด่
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ
พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๐

 

 

 


เงาะป่า
พระราชนิพนธ์บทละคร
ใน
พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับมีรูปภาพ

 

 

 


พระราชพิธีสิบสองเดือน
พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จ ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก ร.ศ. ๑๓๑ และฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๖๓

 

 

 

 

   

 

 


ประชุมโคลงกวี จารึกวัดพระเชตุพน
ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
ขุนโสภณอักษรกิจ ( นายเล็ก สมิตะศิริ )
พิมพ์ทูลเกล้าฯ ถวายในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน
งานสตมาหสมัยพระบรมศพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีพระพันปีหลวง
ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พ.ศ. ๒๔๖๒

   

 

 

 
ความพยาบาท
แม่วัน
( พระยาสุรินทรราชา หรือ นายนกยูง วิเศษกุล )
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๕๖
นวนิยายแปลเล่มแรกของเมืองไทย

 

 

 


ศกุนตลา
ของ
กาลิทาสรัตนกะวี
พระราชนิพนธ์แปลใน
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับภาษาไทย พิมพ์ครั้งแรก

 

 

๑๐
นารายน์สิบปาง
คำอธิบายและอภิธานฯ
พระราชนิพนธ์ลิลิตใน
พระบาทสมเด็จฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๖๖